Make your own free website on Tripod.com

CERANA

Bilangan 2
Tahun 1997
 1. Persepsi Guru Pelatih PSR Terhadap Pengajaran Berpasangan Jenis Berpasukan Dalam Program Praktikum II.
 2. Jawatankuasa Penyelidikan
  MPBP
 3. Kesan Pembelajaran Berbantukan Komputer Terhadap Daya Kreativiti Pelajar Dalam Matematik .
 4. Dr. See Kin Hai
  Jabatan Matematik dan Sains
 5. Penggunaan Alat Bantu Mengajar Dalam Pengajaran Satu Kajian Kes: Sekolah Menengah Perempuan Temenggong Ibrahim, Batu Pahat, Johor Darul Ta'zim.
 6. Hj. Mahat bin Ibrahim
  Jabatan Pendidikan
 7. Kesan Latihan Kemahiran Berkomunikasi Terhadap Konsep Kendiri Pelajar Di sebuah Sekolah Menengah.
 8. Rosli Abd Rahman
  Jabatan Bahasa Melayu
 9. Persepsi Guru-guru Kursus Diploma Perguruan Khas (KDPK) Opsyen Perdagangan dan Perakaunan Terhadap Pengajaran Pensyarah Mata Pelajaran Teras di Maktab Perguruan Batu Pahat.
 10. Esa bin Abd Rahman
  Unit Perdagangan
  Jabatan Kajian Sosial
 11. Satu Tinjauan Awal Terhadap Penilaian Pensyarah Penyelia dan Guru Pembimbing KH-KMT Bagi Rancangan Mengajar dalam Praktikum II 1996.
 12. Abd. Jabar bin Husain
  Unit Kemahiran Hidup
  Jabatan Kajian Sosial
 13. The Use of Class Readers in Four Secondary Schools in Batu Pahat, Johor Darul Ta'zim
 14. Rafiah Bte Abdul Rahman
  English Unit
  Jabatan Bahasa
 15. Kemahiran Penguasaan Tulisan Jawi Baru Di Kalangan Guru Pelatih KPA Pengkhususan Agama Semester 4 Maktab Perguruan Batu Pahat
 16. Tuan Yacob bin R. Mohamad
  Unit Pengajian Agama Islam
 17. Kelemahan Guru Pelatih Opsyen Muzik Dalam Penguasaan Kemahiran Muzik Semasa Menjalani Praktikum II.
 18. Zaidin bin Hj. M. Nor & Zaharah bte.A. Manap
  Unit Muzik
  Jabatan Kajian Sosial
 19. Penerapan Pendidikan Seni Khat Jawi di Sekolah Rendah
 20. Mohd Taslim bin Abdul Rahim
  Unit Seni
  Jabatan Kajian Sosial
 21. Aplikasi Internet Dalam Pendidikan
 22. Mohd. Nasarruddin bin Ahmad
  Unit Teknologi Maklumat
  Jabatan Matematik dan Sains