Make your own free website on Tripod.com

CERANA

Bilangan 1
Tahun 1996
 1. Satu Kajian Kes Mengenai Masalah implimentasi KBKK Di Kalangan Guru Pelatih Semester Lima 1995 Di Maktab Perguruan Batu Pahat .
 2. Johari bin Talib
  Jabatan Pendidikan
 3. Penghasilan Dan Penilaian Satu Perisian Penjana Ujian.
 4. Mohd. Nasarruddin bin Ahmad
  Jabatan Matematik dan Sains
 5. Satu Kajian Kes Mengenai Penguasaan Membaca Al-Quran Guru Pelatih MPBP Dari Kelantan 1996.
 6. Sharifah Mastura bte Syed Ahmad
  Jabatan Agama Islam
 7. Students' Perception Of The Dialoge Journal In Improving Their Writing Ability.
 8. Melina Wong bte Abdullah
  English Department
 9. Kajian Konsep Kendiri Di Kalangan Pelatih Kursus Perguruan Lepasan Diploma Ambilan Julai 1995 Maktab Perguruan Baru Pahat.
 10. Zahari bin Mohd. Sarji
  Unit Hal Ehwal Pelatih
 11. Kesan Kaedah Deduksi Ke Atas Prestasi Penulisan Karangan Pelajar Sekolah Rendah.
 12. Ismail bin Jaafar
  Jabatan Pengajian Melayu
 13. Prestasi Mata Pelajaran Perdagangan SPM Dan Pencapaiannya Di Johor.
 14. Mohd Saim bin Selamat
  Jabatan Perdagangan
 15. Ke Arah Melahirkan Guru Pelatih Yang Berwibawa: Satu Tinjauan Dari Perspektif Efisiensi.
 16. Abd. Jabar bin Husain
  Jabatan Kemahiran Hidup
 17. Persepsi dan Keupayaan Guru-guru Pelatih Dalam Penyediaan dan Penggunaan Media atau Bahan Pengajaran Pembelajaran Dalam Program Praktikum .
 18. Mohan Palaniandy & Ambikapathi Shanmugam
 19. Suatu Aspek Pencemaran Alam Sekitar: Masalah Pembuangan Sampah Sarap Di Kawasan Perbandaran Batu Pahat.
 20. Yeoh Siok Tee
  Jabatan Kajian Sosial